Co Nowego

Przeczytaj najnowsze artykuły

Badania Kanionu Colca Zakonczone – Czy powstanie Park Narodowy Kanion Colca?

W dniu 10 października, br, Polska Agencja Prasowa opublikowała następującą korespondencje Tomasza Zalewskiego z Waszyngtonu, w którego zasięgu działania znajduje się również Ameryka Południowa.

Polacy walczą o ochronę przyrody w Peru

Polscy podróżnicy i naukowcy zabiegają, aby władze Peru ogłosiły parkiem narodowym słynny Kanion Colca w tym kraju, odkryty 30 lat temu przez polską ekspedycję Canoandes’79.

We wrześniu w Peru ukazała się książka przedstawiająca plon wyprawy do kanionu w latach 2008-2009 r., kierowanej przez mieszkającego w USA znanego podróżnika Jerzego Majcherczyka.

Naukowe ustalenia poczynione w kanionie przez uczestników wyprawy, uzupełnione materiałami zebranymi przez polskich geologów w czasie kilku innych wypraw do kanionu w ostatniej dekadzie, tworzą dokumentację mającą przekonać o potrzebie ogłoszenia go parkiem narodowym.

W wyprawie w 2009 r., zwanej “Colca Condor 2008-2009” i sponsorowanej przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, wzięło udział pięciu Peruwiańczyków, pięciu Amerykanów i ośmiu Polaków.

Wydana w Peru książka z wyprawy zawiera m.in. opis najbardziej niedostępnego 20-kilometrowego odcinka kanionu Colca.

Jak powiedział PAP Jerzy Majcherczyk, na przeszkodzie uznania kanionu za park narodowy stoją lokalne władze regionu Arequipa, które planują tam budowę dróg i mostów mogących naruszyć równowagę ekosystemu.

Plany te, za którymi stoją interesy przemysłu wydobywczego, sporządzono – jak twierdzi polski podróżnik – bez właściwej ekspertyzy odnośnie ochrony środowiska naturalnego.

A oto informacja, która pogłębia ten ważny temat…

Naukowa książka o Kanionie Colca sensacja w Peru

Polacy znów znaleźli się na ustach elit naukowych, społecznych, kulturalnych politycznych i gospodarczych Peru. Spowodowało to opublikowanie w Limie, stolicy kraju, książki dokumentującej wyniki naukowo- badawczo- odkrywczej wyprawy, COLCA CONDOR, jaka w latach 2008-09 miała miejsce w Kanionie Colca. Książka już stała się naukową sensacją.

Pod tytułem na firmowym druku Towarzystwa Geograficznego w Limie znajduje się maksyma: Naukowa Wielodyscyplinarna Akademia w Usługach dla Narodu. Jednym z założycieli tej najstarszej i prestiżowej organizacji był w 1888 r. nasz rodak, inż. Ernest Malinowski, budowniczy najwyższej na świecie kolei.

To właśnie Sociedad Geografica de Lima -Towarzystwo Geograficzne w Limie wydało 22 września br. książkę pt. Rezultaty Polsko-Amerykańsko-Peruwiańskiej Wyprawy Naukowo-Eksploracyjnej Colca Condor 2008-2009.

Ukazała się ona 14 miesięcy po zakończeniu wyprawy, w której łącznie wzięło udział 18 badaczy i odkrywców, w tym 5 Peruwiańczyków, pięciu Amerykanów i ośmiu Polaków. Publikacja zawiera naukowe odpowiedzi na kilka ważnych pytań, m.in. jak uformował się geologicznie Kanion Colca. Zawiera także dokładny opis pierwszego, 20-kilometrowego odcinka ekstremalnie trudnego kanionu, zwanego „Cruz del Condor”, który pozostawał dziewiczy od czasu, gdy polscy kajakarze z znanej wyprawy „Canoandes’79” dokonali odkrycia Kanionu Colca i eksploracji jego 100-kilometrowego odcinka. Materiały zebrane przez tę wyprawę, a opublikowane we wspomnianej wyżej książce uzupełniają wcześniejszą dokumentację naukową, opublikowaną w książce Geologia 2008, która jest rezultatem kilku wypraw naukowych polskich geologów, jakie odbyły się w rejonie Kanionu Colca w latach 2003-08.

Naukowa eksploracja najbardziej niedostępnego odcinka całego kanionu, zakończyła proces przygotowania dokumentacji naukowej, którą Polacy są gotowi przekazać odpowiednim organom w Peru w celu przystąpienia do rozpoczęcia procesu ogłoszenia Kanionu Colca i okolicznych rejonów parkiem narodowym. A potrzeba założenia tego parku jest ogromna, głównie ze względu na postępujące budowy dróg i mostów wewnątrz kanionu, zagrażające eko-systemowi całego rejonu.

Książka Colca Condor 2008 – 2009 przynosi m.in. alarmujące informacje o tych budowach, rozpoczętych bez jakichkolwiek studiów ochrony środowiska, a ich jedynym uzasadnieniem jest połączenie malutkich wiosek leżących na zboczach kanionu. Polscy badacze rozpoczęli, więc wyścig z czasem, aby odkryty przez polskich kajakarzy przed blisko 30 laty kanion ochronić przed poważnym zniszczeniem. Czy to się uda? Zapewne wydanie tej książki i ogromne już nią zainteresowanie oraz jej medialna promocja mogą przyczynić się do uświadomienia lokalnym władzom i ludności konieczność pójścia inną drogą, niż niszczenie środowiska naturalnego wewnątrz najgłębszego kanionu na Ziemi, w którym znajduje się największa w Ameryce Południowej koncentracja świętych ptaków Inków – kondorów.

Konferencje prasowe w Limie i Arequipie

Wydanie książki Colca Condor 2008-2009 miało bardzo uroczystą oprawę połączoną z konferencjami prasowymi w Limie i w Arequipie.

W Limie, konferencja odbyła się w siedzibie Towarzystwa Geograficznego w historycznym centrum miasta i była skierowana do elity intelektualnej kraju, której znaczna część jest członkami tej szanowanej organizacji. W Arequipie zaś na Uniwersytecie Technologicznym Peru, a jej uczestnikami byli w ogromnej większości dziennikarze krajowych mediów.

Oba spotkania prowadził osobiście inż. Zaniel Novoa Goicochea, prezes Towarzystwa. W Limie towarzyszyli mu kontradmirałowie Floty Wojennej Peru: Raul Parra Maza, emerytowany prezes Towarzystwa, i Eduardo Reategui Guzman, członek zarządu. Natomiast w Arequipie – dr. Jame Mujica Calderon, rektor miejscowego uniwersytetu.

22.09.10. Konferencja Prasowa w Limie. a stołem prezydialnym: (od lewej); Inż. Zaniel Novoa (przemawia) - Prezes Towarzystwa Geograficznego, Kontradmirał Eduardo Reategui G; Jerzy Majcherczyk -kierownik wyprawy Colca Condor; Konsul Generalny Beata Krzyżanowska – Ambasada RP w Limie, dr. Miriam Nagata S - Pontificia Universidad Católica del Perú, Kontradmirał Raul Parra Maza, emerytowany Prezes Towarzystwa Geograficznego.

23.09.10. Konferencja Prasowa w Arequipa. Za stołem prezydialnym zasiedli: (od lewej) Dr. Jamiem Mujica (przemawia) - Rektor Universidad Technologica del Peru, Jerzy Majcherczyk - kierownik wyprawy Colca Condor; inż. Zaniel Novoa - Prezes Towarzystwa Geograficznego.

O ogromnym zainteresowaniu publikacją niech świadczy lista uczestników konferencji. W Limie na sali znajdowali się przedstawiciele kilku ministerstw w randze sekretarzy stanu; Sr. Mario Galindo z Ministerstwa Obrony Narodowej; Sr. Edwin Gutierrez Padron i Dr. Fernando Tapia Fernandez Baca, obaj z Ministerstwa Spraw Zagranicznych; prof. Ricardo Bohl z Wice -Ministerstwa Turystyki; Architekt Luis Tagle z Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju, a także profesorowie następujących uczelni: Universidad Nacional San Marcos reprezentował Fray Masias Cruz (geolog); Universidad Alas Peruanas reprezentował Mauro Palomino; Pontificia Universidad Católica del Perú reprezentowali: Maria del Pilar Delpino, Jose Vasquez Alzamora i Miriam Nagata S; Universidad Nacional de Ingenieria reprezentowała Katarzyna Gołuchowska; Universidad Nacional Emilio Valdizan w Huanuco reprezentował Melecio Paragua;

Universidad Nacional Federico Villarreal reprezentował Alfonso Valverde (dziekan wydziału Inżynierii Geografii Srodowiska); Instituto Geofísico del Perú reprezentował Mateo Casaverde; Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú reprezentował Wilberto Zavala; Colegio de Geógrafos del Perú reprezentował Miguel Alva H.

Na sali byli również wydawcy publikacji o charakterze geograficzno-naukowym, oraz pracownicy naukowi i studenci z wielu uczelni Limy.

Sylwetkę Ernesta Malinowskiego oraz innych polskich inżynierów przypomniała zgromadzonym Konsul Generalna RP w Limie Pani Beata Krzyżanowska. Natomiast szczegółowej prezentacji książki Colca Condor 2008-2009 dokonała dr. Miriam Nagata S., która wspomniała, że książka składa się z 19 rozdziałów, z których najważniejsze to: „Rezultaty badań geologicznych i hydrogeologicznych” z 44 zdjęciami laboratoryjnymi pobranych próbek skał, autorstwa prof. Marka Pozzi z Politechniki Śląskiej, oraz „Analiza geograficzna” z 57 zdjęciami obrazującymi każdy fragment kanionu, wspartymi tabelami pomiarów inklinacji rzeki dokonywanych za pomocą urządzeń laserowym i GPS autorstwa inż. Pawła Majcherczyka z Cooper Union University z Nowego Jorku. Książka zawiera też informacje o codziennych postępach wyprawy, wyposażeniu, wyżywieniu oraz stanie zdrowia i zagrożenia, jakiemu poddani byli uczestnicy wyprawy w czasie przeprawy dnem kanionu w ekstremalnie trudnych warunkach, stosując technikę „canyoning”. Łącznie publikacja zawiera 165 zdjęć, 14 map, 13 diagramów, 4 plansze i 4 tabele z wynikami badan i pomiarami wysokości i odległości.

Ogromne wrażenie na zebranych wywarło wystąpienie Jerzego Majcherczyka, kierownika i organizatora wyprawy Colca Condor 2008-09, który jednocześnie jest jednym z odkrywców Kanionu Colca z 1981 r. W swojej multimedialnej prezentacji, Majcherczyk ze sporą dozą emocji, jaką obdarza Kanion Colca od blisko 30 lat, pokazał kilkadziesiąt unikalnych zdjęć zrobionych w czasie wyprawy, a także fragmenty filmu. Podkreślił też, że w swoich archiwach ma jeszcze ogromną ilość materiałów fotograficzno-filmowych, które mogą posłużyć do dalszej promocji Kanionu Colca, a także do opracowania planu ochrony i rozwoju turystyki na jego terenie. Przy okazji porównał Kanion Colca z Wielkim Kanionem Colorado, wskazując, że choć ten drugi jest czterokrotnie dłuższy od Kanionu Colca, to na całej długości nie przecina go żadna droga z mostem. Tymczasem a w Kanionie Colca buduje się obecnie aż 4 mosty.

Jerzy Majcherczyk jest obecnie jedynym w świecie człowiekiem, który przemierzył Kanion Colca na jego całej, 120-kilometrowej długości. Nic, zatem dziwnego, że jego wyczyn – wciąż dość jeszcze mało znany w kraju, doceniają to już peruwiańscy działacze i naukowcy.

W liście, skierowanym do niego przez Prezydenta Towarzystwa Geograficznego inż. Zaniela Novoa, czytamy:

“Szanowny Panie,

Miło mi zwrócić się do Pana, aby wyrazić pozdrowienia i gratulacje w imieniu Towarzystwa Geograficznego w Limie za doniosły wkład pracy Ekspedycji Naukowo-Badawczej Polsko- Amerykańsko-Peruwiańskiej Colca-Cóndor 2008-2009, co pozwoliło na lepsze poznanie środowiska geograficznego, które poprzez Kanion Colca uwydatnia bogatą georóżnorodność naszego terytorium.

Chcemy wyróżnić Pana, jako lidera, który wziął pod uwagę uczestnictwo fachowców i badaczy peruwiańskich w tak ważnych ekspedycjach, jak również dotrzymał zobowiązania formalnego i moralnego dostarczając Towarzystwu Geograficznemu w Limie, raport wyników naukowego programu Ekspedycji, który stanowi najbardziej wartościową naukową informację o kanionie Colca uzyskaną przez nasze Towarzystwo i która została opublikowana w naszym biuletynie.

Inicjatywy te mają poparcie Zarządu naszego towarzystwa naukowego, które mogło liczyć swego czasu na cenną współpracę znanego uczonego i wielkiego Polaka inż. Ernesta Malinowskiego.

Z poważaniem,

inż. Zaniel Novoa Goicochea

Prezydent Towarzystwo Geograficzne w Limie”

W historii Peru zapisały się nazwiska wielu Polaków. Z pewnością członkowie wspomnianej wyprawy Kanion Colca 2008-09 dołaczą do tej listy. Warto dodać, że doszła ona do skutku dzięki sponsorowaniu przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i prywatne biznesy z USA, zaś patronat nad nią sprawował prestiżowy The Explorers Club w Nowym Jorku.

Konferencja prasowa w Limie w siedzibie towarzystwa geograficznego:

 

Konferencja prasowa w Arequipa w Aulii Uniwersytetu Technologicznego Peru – filia w Arequipa:

Foto Relacja z Turystycznej Wyprawy Alaska 2010

Autorzy zdjęć: Małgorzata Drybka, Edyta Kosciesza, Krzysztof Jarkowski i Jerzy Majcherczyk.

 

Termin:  26 Czerwca do 8 Lipca, 2010r. Ilość uczestników: 18.
Łącznie pokonaliśmy blisko 1500 mil w autobusie, 115 mil pociągiem, 14 mil na wodzie w pontonie i 6 mil pieszo.

A oto ci szczęśliwcy, którzy byli na tej specjalnej turystycznej wyprawie:
CZAPLINSKI Bożena & Andrzej;  DEDZA Maria; DRYBKA Małgorzata; FEKETE Margaret; GIVENS- KOSCIESZA Edyta;  JARKOWSKI Krzysztof; KOBUS Bogusław; KOLODZIEJ Aleksandra & Adolf; KULESZA Edward; ROZDEBA Christopha & Joseph; SZCZECH Kazimierz & Krystyna & Nicole; ZAMORSKA Alina; Majcherczyk Jerzy- Pilot

13 Bal Podróznika – 14 Lat Działalności

6 luty 2010. Sala Balowa FIESTA, Wood-Ridge, NJ.

Mimo przeciwności- podróżnicy bawili sie znakomicie…

Przed 13 Balem Podróżnika pietrzyły się róznego rodzaju przeciwności. Najpierw okazało się, iż o tej samej porze walczy znany bokser Tomek Adamek, który zresztą uczestniczył w poprzednich balach podróżnika. Na kilka dni przed balem okazało się iż ma nadejść snieżny sztorm i nikt nie dojedzie. Wróżono, że to wszystko z powodu iż jest to trzynasty bal – czyli musi być pechowy!

I co się okazało, śnieżna zawierucha omineła Wood-Ridge, a tych którzy wybrali walkę Adamka zamiast Balu, było niewielu a zresztą zaraz po walce i oni przyjechali na Bal. Zwyciężyła renoma i prestiż naszgo Balu. Na Sali Fiesta bawiło się 259 członków i sympatyków Polonijnego Klubu Podróżnika. A byli wsród nich: kilkunastu agentów podróży skupionych w SPATA (Stowarzyszenie Polonijnych Agencji Podróży), kilkunastu lekarzy różnych specjalności, duża grupa ludzi kultury i sztuki, a także dziennikarze. Największą jednak liczebnie grupę stanowili podróznicy i polonijni biznesmanii. Byli goście nie tylko z pobliskich stanów, ale również z Florydy, Północnej Karoliny, Virginii a także z Polski.

Nie zapomnijmy polonijnej młodzieży, która jak co roku siedziała razem bezalkoholowych stołach. A była ich rekordowa ilość – 31,

Większość z nich to chłopcy, którzy zjawili sie aby poznać Gościa Specjalnego 13 Balu Podróznika najpiękniejszą nastolatkę New Jersey 2010 roku!

Prelekcje przed zabawą…

Co prawda Bal rozpoczął się o godzinie 8 wieczorem ale już godzinę wcześnie rozpoczęły się prezentację. Najpierw Prezes Polonijnego Klubu Podróżnika przypomniał najważniejsze osiągnięcia minionego 14 roku działalności a zaraz po nim Gość Honorowy Balu Jacek Pałkiewicz przedstawił swoje najważniejsze życiowe osignięcia w prezentacji noszącej tytuł; Życiorys podróżnika z pasją życia.

Jerzy Majcherczyk pokazał kilkanaście planszy ze zdjęciami dokumentującymi 18 różnych akcji. A było w śród nich: 12 prezentacji, bal i wigilia klubu, oraz 6 wycieczk i turystycznych wypraw, które w większości prowadziły „Śladami Polaków”. Blisko tysiąc osób wzięło udził w tych wszystkich akcjach.

Pałkiewicz zaś, swoją prezentację rozpoczął od pokazania 2 minutowego filmu a w chwile pózniej kilkunastu plansz ze zdjęciami przedstawiającymi zakres odbytych wypraw i podróży w różne zakątki naszej Ziemi. Jak podkreślał gość – „Był wszędzie gdzie chciał być”.

Rozpoczęcie Balu…

W czasie „coctail hour’s” na sali pojawiły się różnego rodzaje smakołyki z których dużym wzięciem cieszyły się placki ziemniaczane oraz morskie zakąski. W tym samy czasie na sale balowa przybywali kolejni goście witani przez przesa i wice prezesa Klubu w towarzystwie Jacka i Eryki.

Kilka minut po godzinie 9 wieczorem rozpoczęło się oficjalne otwarcie 13 Balu Podróżnika.

Słowami – …Witam was i kocham was… – powitał wszystkich zebranych Jerzy Majcherczyk. W ten sposób podziękował uczestnikom za to, że nie wystraszyli się złych prognoz pogody i że wybrali bal zamiast boksu. Obiecał również, iż wszyscy uczestnicy tego 13 Balu zostaną specjalnie potraktowani za rok na jubileuszowym balu 15 lecia Polonijnego Klubu Podróznika.

Sala nagrodziła jego powitanie gromkimi oklaskami.

Goście i Sponsorzy 13 Balu

Tuż po tym emocjonalnym wstępie Majcherczyk zaprosił na parkiet honorowych gości balu; Jacka Pałkiewicza i Eryke Szymańską. Przypomnijmy w kilku słowach, iż Jacek Pałkiewicz to wybitny polski podróznik, odkrywca i badacz, dziennikarz i autor ponad 20 książek. Jest on członkiem elitarnego Królewskiego Towarzystawa Geograficznego w Londynie. W Polsce jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi a we Włoszech jest Kawalerem Orderu Zasługi. Natomiast Erica Szymanski, jest nowo wybraną Miss Teen New Jersey USA 2010.

W chwilę później dołaczyli do nich: Jan Rudomina, dyrektor PNTO (Polski Osrodek Informacji Turystycznej); Jagoda Minkowicz – Prezes SPATA, którzy w bardzo krótkich wystapieniach przywitali uczestników balu. Tradycją balu już jest, że bardzo specjalnie witani są przedstawicieli głównych sponsorów Klubu i Balu. Western Union reprezentowali: Juliana Beliltseva – Marketing Manager i Ali Cinar – Product Manager na Europę; Polskie Linie Lotnicze LOT reprezentował dyrektor Marek Kasiak; Wawel Sawings Bank reprezentowała Monika Sadej kierownik oddziału w Garfield, a Polsko Słowiańską Unie Kredytową prezes zarządu Tomasz Bortnik. Warto dodać, iż każdy z głównych sponsorów zajmował cały 10 osobowy stół za którym wisiały ich firmowe banery.

Na środek sali zostali również zaproszeni przedstawiciel Nowego Dziennika w osobie nowego redaktora naczelnego Jana Latusa, oraz Super Expressu w osobie pani Beaty Pierzchały nowego prezesa gazety. Obie te gazety bardzo mocno wspieraja działaność klubu często publikując teksty o jego działalności.

W podziękowaniu za wsparcie i patronat, cała sala odśpiewała wszystkich przedstawicielom firm i biznesów tradycyjne „100 lat”, wznosząc toast kieliszkiem szampana.

List od ambasadora…

Warto podkreślić, iż już od ośmiu lat Honorowy Patronat nad Balem Podróżnika roztacza Ambasador Polski w USA. List jego Ekscelencji Roberta Kupieckiego został w całości opublikowany w Katalogu Balu, w którym znajdują się również inne listy w tym od gościa honorowego ubiegło rocznego balu – astronautu polskiego pochodzenia Scotta Parazynskiego, Ph.D. W liście od ambasadora czytamy:

“Jestem zaszczycony mogąc roztoczyć swój patronat nad XIII Balem Podróznika. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji XIV rocznicy założenia Klubu”..dalej czytamy:… Przedsięwzięcia, których podejmuje się Polonijny Klub Podróżnika stanowią cenny wkład Polaków żyjących w USA oraz Amerykanów polskiego pochodzenia w rozwój nauk przyrodniczych. Działalność Klubu potwierdza, że Polonia chce i potrafi angażować się w inicjatywy, które nie tylko mają istotne znaczenie poznawcze, ale też przynoszą chwałe Polakom na całym świecie”. Te słowa zobowiązują i zapewne będą mobilizować cały klub do dalszej aktywnej działalności.

Dobra zabawa = Zambrowiacy

Tak dobrze grającego zespołu jak Zambrowiacy i z tak dobrze dobranym repertuarem nie jest łatwo znaleść w polonijnym srodowisku wschodniego wybrzeża USA. Gdy grają to już po paru chwila parkiet wypełnia się całkowicie. Trudno usiedzieć za stołem mając nawet przed soba pyszne potrawy, które od lat serwowane są w Sali Balowej Fiesta, gdzie polonijni podróżnicy bawią się już po raz jedenasty.

Piękno i talent Erici Szymanskiej

Ogromne wrażenie na wszystkich gościach Balu Podróżnika wywarła najpiękniejsza nastolatka stanu New Jersey, Erica Szymanski. Wrażenie to zostało spotęgowane nie tylko jej występem artystycznym, kiedy to zaspiewała dwie piosenki i zagrała dwa krótkie koncerty skrzypcowe, ale nade wszystko zaimponowała swoją skromnością i wrażliwością. Pięknie zapowiedziana przez jej polonijnego promotora Janusza Sporka Erica zaspiewała najpierw piosenkę „Matka” z repertuaru Violetty Villas a następnie

bardzo trudną piosnekę z repertuaru Ewy Demarczyk „Grande Valse Brillante. Wielkie gratulację należą się tutaj rodzicom Erici ( na balu była mama Krystyna) za tak wspaniałe wychowanie córki. Jesteśmy przekonani, iż jej słowianska uroda a zarazem skromność oraz talenty muzyczno- wokalne zaprowadzą ją na tron najpierw Miss Teen USA a pózniej do tytułu najpiekniejszej kobiety świata. Tego jej wszyscy życzymy z głębi naszych serc.

Dyplom dla Honorowego Gościa

W jednej z krótkich przerw odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomu Honorowego członka Polonijnego Klubu Podróżnika, który otrzymał Jacek Pałkiewicz. Był bardzo tym wyróżnieniem zaskoczony ale i dumny. Redaktor Janusz Szlechta – przewodniczący jury konkursu literackiego ogłoszonego w pażdzierniku 2009 przez Polonijny KlubPodróznika i Nowy Dziennik wręczył dyplom za zajęcie drugiego miejsca Edwardowi Bochnakowi a Malgosia Majcherczyk właścicielka Classic Travel, kóra to agencja ufundowała wszystkie nagrody do tego konkursu przekazała Bochnakowi czek na $300.

Konkurs na stroje…

Po północy odbył się wyczekiwany konkurs na prezentację stroju z niedawno odbytej podróży. Do konkursu zgłosiło się trzech uczestników. Pierwsza była Kasia Demare z Florydy, która zaprezentowała strój karnawałowy z Rio de Janeiro z Brazylii. Jak mocno podkreślała w stroju osobiście uczestniczyła w paradzie karnawałowej na Sambodromie w 2008 roku idąc w szkole samby „San Miguel”. Drugim uczestnikiem okazał się Michał Majcherczyk najmłodszy syn prezesa Klubu Podróznika. Michał zaprezentował również strój z Brazylii ale jakże inny, bo był to strój „żigolo” czyli strój chłopca – kochanka wszystkich dziewcząt. Trzecim – i to dość przez przypadek uczestnikiem konkursu został Greg Gustaw, który zaprezentował strój z Arizony. Prezes Majcherczyk powołał jury konkursu w skład którego znalezli się: Jacek Pałkiewicz – kierownik, Beata Pierzchała- Super Express, Jan Latus- Nowy Dziennik i Monika Sadej – Wawel Bank.

W rytm samby Kasia i Michał a pózniej i Greg zatanczyli prezentując swoje stroje. A jak tanczyli – zobaczmy na zdjęciach. Jury nie miało wątpliwości i pierwszą nagrodę otrzymała Kasia Demare. Natomiast Michal i Greg otrzymali ex-ekwo trzecie miejsce. Nie za bardzo zgodzili się z tym goście balu, którzy gromkimi oklaskami wyróżnili Michała, którego prezentacja była najbardziej impulsywna i wywołala ogromne salwy śmiechu.

Pierwszą nagrodę w wysokości $300 Kasia odebrała z rąk Kariny Tarnawskiey reprezentującej Western Union.

Gdy zbliżał się koniec balu, na sali bawiła się jeszcze połowa jego uczestników, starając się wykorzystać każdą chwilę do tanca, gdyż nie tak szybko nadarzy się okazja do następnej takiej zabawy.

Zapraszamy cała Polonię do uczestniczenia w naszych akcjach a także korzystania z usług jakie oferują nasi sponsorzy. Działajmy w myśl zasady: „Popierajmy tych, którzy popieraj nas, a wtedy wspólnie zbudujemy silniejszą Polonię”.

Sponsorzy klubu:
LOT Polish Airlines; Western Union; Wawel Savings Bank; Polish & Slavic Federal Credit Union

Sponsorzy Medialni XIII Balu i Polonijnego Klubu Podroznika:
Super Express; Nowy Dziennik; Radio Rytm; Gwiazda Polarna.

Sponsorzy 13 Balu Podróżnika i pobytu Jacka Pałkiewicza w USA:
Classic Travel; PNTO; SPATA; Sezam Agency; Linden Medical Group; Victoria Consulting & Develop; L.U.Transport; Polsat Inc; P.Huskowski,M.D; Clifton-Wallington Medical Group; Inter-Connection Electric; Z.Moszczynski,M.D; Scena Polska; Salon Rock; Penang Restaurant; Żywiec; Integrate Comfort System; Jesioniowaska, M.D; Anna/Tadeusz Pyz, M.D; AutoMarketUSA: Auscor Transportation oraz United Poles F.Credit Union; Sliwowski MD; RAMKO Auto Rep; MarFilmStudio; Palka Electric; ReMax J.Gajda; EZUniverse; Chameleon Colors; Kuzemaczak Esq; Lester Autor Repair; Majsiak CPA

Dziekujemy Za Wsparcie!
Zachecamy do korzystania z uslug tych firm i organizacji. Wspierjamy się wzajemnie a razem staniemy się liczcą siła!

Page 30 of 34« First...10202829303132...Last »